Việc làm 24h

Thông tin, tin tức việc làm 24h, cùng với những kiến thức, kinh nghiệm tìm việc làm nhanh, làm thêm cho sinh viên, và những người tìm việc

IntraKing.com - Bí quyết tạo chú ý với doanh nghiệp ở quá trình thực tập sinh

IntraKing.com - Bí quyết tạo chú ý với doanh nghiệp ở quá trình thực tập sinh

Khi qua buổi phỏng vấn tiếp đến bắt đầu sang ngày tháng thực tập, chứng minh rằng cty đang chọn bạn. Vấn đề đáng chú ý tại đây là chúng ta phải hoàn thành tốt những việc đã được bàn giao cho bạn để có được một nhận xét tốt nhất đến lúc hoan thành quá trình thử việc và sẽ được ký hợp đồng chính thức.

Xem chi tiết
Xem trang < 1 3